Juridische ondersteuning bij organisatieontwikkeling

Geschiedenis


J-Advies is de naam waaronder Evert Jansen juridische ondersteuning bij organisatieontwikkeling verleent. 

Evert Jansen is jurist. Hij studeerde in 1981 af in het bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Later ontving hij nog een gedegen bedrijfseconomische scholing en studeerde hij enkele jaren geschiedenis. Verder is hij opgeleid tot trainer.


Hij werkte korte tijd in het bedrijfsleven, een paar jaar aan de universiteit en voor een langere aaneengesloten periode bij een grote en bekende landelijke belangenvereniging.

Zijn belangrijkste functies waren die van trainer, bedrijfsjurist en hoofd van een flinke stafafdeling. Gedurende bijna zijn hele loopbaan heeft Evert Jansen bedrijfsjuridisch werk verricht. Zijn ervaring met het maken van Human Resources beleid is nagenoeg even lang. Tien jaar lang droeg hij managementverantwoordelijkheid en maakte hij deel uit van het MT.

Evert Jansen is tevens associate van Hordijk & Hordijk, adviseurs voor organisatie en financiën BV.