Juridische ondersteuning bij organisatieontwikkeling

Vanuit verschillende invalshoeken

J-Advies zoekt niet meteen naar een juridische oplossing. Juridische vragen hebben immers vaak een onderliggende reden. Die kan bijvoorbeeld gelegen zijn in een veranderende markt, of in de politiek, of in gewijzigde verhoudingen. Een zuiver juridische antwoord op een zuiver juridische vraag is daarom lang niet altijd effectief. Het kan zelfs zo zijn dat een juridisch oplossing helemaal niet nodig is, terwijl aanvankelijk alles daarop wees. Daarom verdient in veel gevallen een praktische of beleidsmatige oplossing - met een juridische afronding - de voorkeur.

J-Advies helpt bij het vinden van zulke oplossingen. Samen met de opdrachtgever wordt de vraag in kaart gebracht. Vervolgens wordt eveneens gezamenlijk naar de oplossing gezocht die het best bij de organisatie past. Deze oplossing wordt tenslotte door J-Advies omgezet in een zo eenvoudig mogelijke juridische constructie, voor zover dat nog nodig is.

Lees verder: