Juridische ondersteuning bij organisatieontwikkeling

Over J-Advies

J-Advies biedt ondersteuning bij juridische vraagstukken die verband houden met de ontwikkeling van de organisatie.

Bijna alle organisaties zijn voortdurend in ontwikkeling. Dat geldt voor bedrijven, maar ook voor maatschappelijke organisaties en overheden. Immers, veranderingen in de maatschappij, politiek en markt dwingen voortdurend tot aanpassing. Vaak bieden deze veranderingen kansen, waardoor nieuwe initiatieven tot bloei komen. Helaas leiden zij soms ook tot inkrimping van activiteiten.

Dit permanente proces van organisatieontwikkeling heeft meestal ook een juridische kant. Sterker nog, een stevige juridische basis kan enorm helpen om de ontwikkeling van de organisatie richting te geven en in goede banen te leiden.

Een paar voorbeelden? De samenwerking met een partner verloopt veel soepeler als alle belangrijke afspraken van te voren contractueel zijn vastgelegd. Of, een organisatie is veel beter en transparanter aan te sturen met een goed doordachte governance. Dit zijn slechts twee voorbeelden van wat juridische ondersteuning voor de ontwikkeling van de organisatie kan betekenen. J-Advies biedt deze ondersteuning.

lees verder: