Juridische ondersteuning bij organisatieontwikkeling

Opdrachtgevers

J-Advies richt zich vooral op kleine tot middelgrote organisaties in het welzijn, onderwijs, zorg en kinderopvang. Ook vrijwilligersorganisaties moeten worden genoemd.

Ook geeft J-Advies ondersteuning aan bedrijven, die veelal diensten verlenen aan de overheid en maatschappelijke organisaties. Opkomende ICT-bedrijven nemen hieronder een bijzondere plaats in.

Verder werkt J-Advies regelmatig voor gemeenten. Zij subsidiëren immers in veel gevallen deze maatschappelijke organisaties. De werkzaamheden blijven dan niet altijd beperkt tot de juridische aspecten van subsidierelaties. J-Advies voert soms ook beleidsopdrachten uit.

Samengevat kan worden gesteld dat J-Advies vrijwel altijd werkzaam is in het maatschappelijke domein.