Juridische ondersteuning bij organisatieontwikkeling

Welkom bij J-Advies

J-Advies biedt ondersteuning bij juridische vraagstukken die verband houden met de ontwikkeling van de organisatie. Denk daarbij aan onderwerpen als governance, samenwerking, arbeidsvoorwaarden en de relatie met de overheid. 

De opdrachtgevers van J-Advies zijn vooral kleine en middelgrote maatschappelijke organisaties, maar ook overheden.

Ook geeft J-Advies ondersteuning aan bedrijven, die veelal diensten verlenen aan de overheid en aan maatschappelijke organisaties. Opkomende ICT-bedrijven nemen hieronder een bijzondere plaats in.