Juridische ondersteuning bij organisatieontwikkeling

Juridische structuur en Governance

Elke rechtspersoon heeft statuten. Ook organisaties die geen rechtspersoonlijkheid kennen, zoals de v.o.f. en de maatschap, hebben documenten waarin de juridische grondslagen van de onderlinge samenwerking is vastgelegd.

Bij het opstellen van al deze documenten kan soms gebruik gemaakt van modellen. Als de organisatie complexer wordt is vaak maatwerk nodig.

J-Advies heeft zeer veel ervaring in het begeleiden van de totstandkoming en het opstellen van statuten en alle andere documenten die het juridisch fundament van de organisatie vormen. 

Als er aan de governance - dat wil zeggen de verdeling van verntwoordelijkheden tussen bestuurders en toezichthouders - hoge eisen worden gesteld, is bij J-Advies alle kennis in huis.

lees verder: