Juridische ondersteuning bij organisatieontwikkeling

Relatie met de overheid

Veel maatschappelijke organisaties werken samen met de overheid. Dat geldt ook voor sommige bedrijven. Meestal rust die samenwerking op een bestuursrechtelijk fundament. De samenwerking kan echter ook een privaatrechtelijke grondslag hebben, dat wil zeggen een contract met de overheid. J-Advies heeft veel kennis en ervaring over beide vormen van publiek-private samenwerking.

Maatschappelijke organisaties ontvangen in veel gevallen een subsidie van het rijk, een provincie of een gemeente. J-Advies heeft veel opdrachten uitgevoerd die met subsidie te maken hebben. Dat wil zeggen voor beide partijen bij een subsidieverlening, de overheid en de gesubsidieerde organisatie.

Voor  maatschappelijke organisaties voert J-Advies regelmatig bezwaarschriftprocedures in verband met voorgenomen subsidiekortingen.


Bezwaarschrift

Vaak wordt gedacht dat een bezwaarschriftprocedure bij voorbaat kansloos is. Dat is echter een misvatting. Van te voren kan vaak redelijk goed worden ingeschat of  een bezwaarschrift, bijvoorbeeld tegen een subsidiekorting, enige kans van slagen heeft. Als er voldoende gronden aanwezig zijn, is het indienen van een bezwaarschrift meestal een verstandig besluit. De kosten van een bezwaarschrift-procedure wegen vaak niet op tegen een subsidiekorting.


Verstoorde verhoudingen

Toch wordt van het indienen van een bezwaarschrift soms afgezien, omdat dit de goede verhouding met de subsidiegever zou verstoren. Dat hoeft echter niet het geval te zijn. Het gaat erom welke toon er in de bezwaarschriftprocedure wordt aangeslagen. Als die is gericht op het vinden van een oplossing, hoeft de relatie met de subsidiegever daar niet bij voorbaat onder te leiden.


Niet zelf doen

De wet staat het toe om zelf een bezwaarschrift in te dienen. Toch is dat meestal niet verstandig. Zeker als het gaat om subsidiekorting is de juridische problematiek vaak erg ingewikkeld. Voor iemand die niet gevormd is in het bestuursrecht is die problematiek vaak nauwelijks te bevatten. Daarom is  profesionele juridische ondersteuning bij het indienen van een bezwaarschrift meestal onontbeerlijk.